Adatvédelmi irányelvek

Kategóriák
 
 
 
 
 

Adatvédelmi irányelvek

Személyes adatok feldolgozásának alapelvei

Tisztelt Ügyfelünk,

Az alábbi alapelvekben szeretnénk a személyes adatok védelméről szóló törvény 18/2018  19. §-a és egyes jogi aktusok módosításáról (a továbbiakban: "adatvédelmi törvény") a 2016/67 / EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: "rendelet") 13. cikkével összefüggésben tájékoztatni Önt a személyes adatainak feldolgozásáról cégünk által.

Kérjük, olvassa el az alábbi, személyes adatfeldolgozással kapcsolatos részletes információkat, amelyeket kérdések formájában készítetttünk el annak érdekében, hogy ez az információs memorandum a lehető legegyértelműbb és leggyakorlatiasabb legyen az Ön számára az információkeresés szempontjából. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén:

 +421 918 520 405, +421 908 977 643, infohu@farmasi.com

TARTALOMJEGYZÉK


1. Ki kezeli az Ön személyes adatait?
2. Kinek a személyes adatait kezeljük?
3. Milyen személyes adatokat kezelünk?
4. Mely forrásokból származnak a személyes adatok?
5. Milyen célokra használjuk fel az Ön személyes adatait?

6. Mennyi ideig fogjuk kezelni az Ön személyes adatait?
7. Szükséges-e az Ön személyes adatainak feldolgozása?
8. Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?
9. Továbbítjuk-e az Ön személyes adatait harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek?
10. Van –e az oldalunkon profilalkotás és automatizált döntéshozatal?
11. Milyen jogok illetik meg Önt a személyes adatok feldolgozásakor?
12. Hogyan vonhatja vissza beleegyezését a személyes adatok feldolgozásához?

1. Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatainak kezelője és feldolgozója a FARMASI CENTRAL EUROPE s. r. o., székhelye: Szlovákia, Bratislava, Stará Vajnorská 147,  831 04, az I. ker.-i pozsonyi cégbíróságon bejegyezve mint Sro 123351/B szám alatt.

2. Kinek a személyes adatait kezeljük?

Az érintett személyek körébe tartoznak az ügyfelek, az értékesítési ügynökök, és a rendezvényeinken, kiállításainkon résztvevő természetes személyek.

3. Milyen személyes adatokat kezelünk?
■ Személyazonosító adatok - keresztnév és vezetéknév, születési idő, lakcím

■ Kapcsolattartási adatok - telefonszám, e-mail cím.
■ IP-cím
■ Fényképek

 

4. Mely forrásokból származnak a személyes adatok?
Az előző bekezdésben felsorolt személyes adatokat közvetlenül  Öntől szerezzük be. Ezek a személyes adatok szerepelnek a cégünkkel kötött szerződésben vagy az illetékes megállapodásban.
 

5. Milyen célokra használjuk fel az Ön személyes adatait?
A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:
- adásvételi szerződéshez,
- reklamációkezeléshez,
- az üzletkötőkkel, értékesétési ügynökökkel való együttműködéshez
- reklámanyagok küldéséhez,
- az Önökkel való kapcsolattartásra,
- tevékenységünk dokumentálására és bemutatására,
- cookie-k futtatásához a honlapunkon,
- az esetlegesen felmerülő panaszok, viták megoldása.

6. Mennyi ideig fogjuk kezelni az Ön személyes adatait?

Cégünk a szerzõdés alapján szerzett személyes adatait a jelen Szerzõdés idõtartamára, majd ezt követõen a Számviteli Törvényben és az Archiválási Törvényben foglalt ideig fogja feldolgozni.
Amennyiben hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez, adatait a beleegyezéstől számítva 10 évig fogjuk kezelni, ha hozzájárulását nem vonja vissza előbb.

7. Szükséges-e az Ön személyes adatainak feldolgozása?
Igen, valóban fontos, hogy cégünk kezelje személyes adatait. Ellenkező esetben nem lesz módunkban Önnel a szóban forgó szerződsést megkötni, illetve nem lesz lehetséges más olyan cél elérése, amelyhez Ön hozzájárulását adja.
 

8. Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Cégünkön kívül még kinek lesz hozzáférése az Ön adataihoz?

Az Ön személyes adatait nem adjuk ki harmadik félnek. Ez alól kivételt képeznek az alábbi társaságok:

- Szállítmányozási vállalatoknak,
- Értékesítési képviselőinknek
- Könyvelő cégeknek,
- A velünk együtt dolgozó marketing ügynökésgeknek és reklámcégeknek,
- A török partnerünknek és a FARMASI termékek gyártójának,
- Ügyvédeknek,
- Végrehajtó cégeknek.

Az Ön személyes adatait csak a szükséges mértékben és a szükséges időtartamra adjuk meg a címzetteknek, illetve fontos számunkra, hogy az Ön személyes adatai védve legyenek.

9. Továbbítjuk-e az Ön személyes adatait harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek?
Cégünk a Lengyel Köztársaság területén képviseli a FARMASI termékek gyártóját, nevezetesen a TAN-ALİZE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.AŞ.-t, akivel szoros együttműködésben állunk, termékeinek fejlesztése és a szerződések teljesítése érdekében személyes adatait átruházzuk Törökországra .

10. Van –e az oldalunkon profilalkotás és automatizált döntéshozatal?

Nem, automatizált döntéseket nem hozunk oldalunkon az Ön személyes adatai alapján.

11. Milyen jogok illetik meg Önt a személyes adatok feldolgozásakor?
Az Ön személyes adatainak megfelelő kezelése és feldolgozása fontos cégünk számára, és azok védelme cégünk prioritása.
A személyes adatok feldolgozása során Önt a következő jogok illetik meg:
A személyes adatokhoz való hozzáférés kérése
Joga van kérni cégünktől egy megerősítést, mely szerint kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, Ön jogosult hozzáférni a feldolgozásra vonatkozó információkhoz a következő mértékben:

- a személyes adatok feldolgozásának célja,
- a feldolgozott személyes adatok kategóriái,
- a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatait megadjuk,
- a személyes adatok megőrzésének időtartama,
- Az Önt megillető jogokról és a személyes adatok javításáról, törléséről vagy a feldolgozásuk korlátozásának kéréséről, a személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga, a felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

- Az Ön személyes adatainak forrása, amennyiben ezt nem öntől kaptuk meg,
- Az automatizált döntéshozatalról és profilalkotásról,
- Az Ön számára biztosított garanciáról, amennyiben személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek továbbítjuk

Önnek joga van kérni a kezelendő személyes adatok másolatát. Ismételt kérvény esetében fel vagyunk jogosítva, hogy adminisztrációs költségeinknek megfelelő arányú díjat számoljunk fel.

Személyes adatok módosításához való jog
Amennyiben nem aktuális vagy pontatlan személyes adatokat kezelük, kérjük tájékoztasson minket erről, és rögzíteni fogjuk új személyes adatait.

A személyes adatok törléséhez való jog – Ön kérheti tőlünk személyes adatainak törlését az alábbi helyzetek valamelyikének előfordulása esetén:

- a személyes adatok már nem szükségesek azokért a célokért, amelyekért azokat beszerezték vagy egyéb módon kezelték:
- Ön visszavonta a beleegyezését, amely alapján az Ön személyes adatait feldolgozták, és a további feldolgozásnak nincs további jogalapja
- Ön kifogásolta, hogy személyes adatai az automatizált feldolgozásának részét képezik, és az ilyen feldolgozásnak nincs legitim oka, vagy Ön nem járul hozzá személyes adatainak marketing célra történő felhasználásához

 - az Ön személyes adatait illegálisan dolgozták fel
- Az Ön személyes adatait törölni kell a törvényben foglalt törvényi kötelezettség teljesítése miatt: a Polgári Törvénykönyv, vagy nemzetközi szerződésre való rtekintettel, amely cégünkre nézve kötelező érvényű
- Az Ön személyes adatait információs szolgáltatásokat nyújtó társaságok adták át

A személyes adatfeldolgozás korlátozásának joga - Ön kérheti társaságunktól az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

- ha Ön kifogásolja személyes adatainak pontosságát a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig,

- ha a személyes adatainak feldolgozása törvénybe ütközik, de törlés helyett az adatkezelés korlátozását kéri

-  ha személyes adatai társaságunk részére már nem szükségesek, azonban  jogorvoslat benyújtásához Önnek szüksége van rájuk

- ha Ön kifogásolja, hogy a személyes adatok automatizált feldolgozásán alapuló döntés tárgyát képezik mindaddig, amíg nem ellenőrizhető, hogy jogszerű oka van a feldolgozásnak, amely felülmúlja az Ön jogos indokokait.

Adatáttovábbítás joga
Ha Ön kéri tőlünk személyes adatainak más cég részére történő továbbítását, abban az esetben adatait a megfelelő formátumban továbbítjuk a kijelölt szervezetnek, kivéve, ha az jogi vagy egyéb jelentős akadályba ütközik.

Fellebebezés az egyéni automatizált döntéshozatal ellen:

Ha úgy találja vagy úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti a magánéletét, vagy összeegyeztethetetlen a hatályos törvényekkel, vegye fel velünk a kapcsolatot, és kérjen tőlünk tájékoztatást, vagy kérje az állapot kijavítását. Fellebezhet közvetlenül az automatizált döntéshozatal vagy a profilalkotás ellen is.

A személyes adatok védelmével foglalkozó hatósághoz benyújtandó eljárás megkezdésére vonatkozó jog.

Az érintett személynek jogában áll eljárást kezdeményezni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Szlovák Köztársaság a Személyes Adatvédelmi Törvény 100. §-a értelmében.

Hol élhet jogorvoslattal?

Cégünknél egyéni jogainak érvényesítését kérheti az alábbi telefonszámok egyikén:

+421 918 520 405, +421 908 977 643 e-mailben: infohu@farmasi.com vagy írásban beadott kérelem benyújtásával a cég székhelyére vagy levelezési címére küldve: FARMASI CENTRAL EUROPE s. r. o., Stará Vajnorská 147, Bratislava, 831 04, Szlovák Köztársaság

Levelére az alábbi határidőn belül fogunk válaszolni:

A meghozott intézkedésekről kapcsolatos tájékoztatást és információt mihamarabb, de legkésőbb egy hónapon belül elküldjük Önnek. Szükség esetén, és tekintettel a kérelmek számára, ezt az időszakot két hónapra meghosszabbíthatjuk. A meghosszabbításról, beleértve az indokot is tájékoztatni fogjuk Önt.

12. Hogyan vonhatja vissza beleegyezését a személyes adatok feldolgozásához?

A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás önkéntes alapon történik. Ez azt jelenti, hogy Ön ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A visszavonás kötelező tartalmi elemei a következők:

■ A fellebező neve. Kérjükaz azonosításhoz adja meg keresztnevét és vezetéknevét, lakcímét és születési idejét.
■ A fellebbezés címzettje: FARMASI CENTREAL EUROPE s. r. o.
■ Az információ, amely miatt visszavonja a beleegyezését, vagy a konkrét cél megnevezése, amihez nem járul hozzá, hogy személyes adatait feldolgozzuk,  a cél megnevezése, amely miatt beleegyezését adta.  Abban az esetben, ha a cél nincs feltüntetve, visszavonását az Ön által megadott személyes adatok feldolgozására vonatkozó mindennemű célra kiterjedőnek fogjuk tekinteni.

A beleegyezés visszavonásának módja:

A személyes adatok feldolgozásához szükséges hozzájárulás visszavonása írásban kérvényezhető az alábbi címre küldve: FARMASI CENTRAL EUROPE s. r.o., Stará Vajnorská 147, Bratislava ,  831 04, Szlovákia, vagy e-mailben, illetve a hozzájárulás megtagadásával weboldalunkon keresztül infohu@farmasi.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teljes (asztali) verzió